Gennem at være på vej sammen er vi den forandring vi vil se i verden, det er ved at flytte os selv, vi kan flytte andre. I friheden og kærlighedens ånd, uden økonomisk spekulation og politisk magtspil, vil vi finde inspirationen, visionen og styrken til at møde livet på en kreativ og bæredygtig måde
Demokratisk Aktiv, et projekt sat i søen af Beats4Change Et projektorienteret netværk, hvor folk bidrager med deres kreative evner til at øge bevidstheden om og finansiering af bæredygtig udvikling

At være Demokratisk Aktiv betyder ikke en stræben efter at tage magten i de eksisterende samfundsstrukturer; men at skabe ligeværdige magtforhold mellem frie individer

Vi bliver nød til at ændre verden, til en verden, hvor det er andre magter der råder, end de kynikere, der sidder i alverdens regeringskontorer, der tjener den korporative globalisering.

En verden hvor medmenneskelighed, frihed, solidaritet og kærlighed har magten !! En verden der ikke er tavs over det nogle få bryder ned; men som glædes over alt det vi skaber sammen

Der er et spændende fælleskabende felt, som hverken er privat eller offentligt. I vor tid er det felt ekspropieret af værdipolitik og økonomisk rentabilitet - og dog er det frit i ethvert individs hjerte og tanke, og muligt at manifestere i hverdagen uden politiske studehandler og finansielle spekulationer